Skärmklipp 2016-12-03 14.16.55

management

Målsättningen med managementprogrammet är att du blir mer professionell som företagare för att att kunna arbeta bredare i ledningsgrupper och styrelser samt skapa lönsamma företag med tillväxt.

Delar ur ur programmet:

 • Egen personlig utveckling och ledarskapsutveckling
 • Verksamhetsstyrning, att driva säker och lönsam verksamhet
 • Utveckling av verksamheten, rollen som strateg med fokus på upplevelseutveckling
 • Att kunna ta fram en affärsplan
 • Ekonomi i hotell-, konferens-, restaurang- och aktivitetsföretag
 • Entreprenörskap och kundorientering
 • Service som konkurrensmedel – hur du tar fram en serviceplan 
 • Retorik
 • Marknadsföring Story telling
 • Sociala medier
 • Revenue Management och att skapa mervärde för kunderna med min verksamhet
 • Besöksnäringen: hotell, restaurang samt upplevelseindustri, men även andra branscher med fokus på service.
 • Samtalsstrategier
 • Så blir du en attraktiv arbetsgivare
Visste du att...
...bästa sättet att öka prestationen och resultaten i din verksamhet är att utbilda och utveckla medarbetare och chefer.

...vi skräddarsyr och anpassar varje utbildning utifrån just dina utmaningar, behov och mål.

Visita Managementprogram

Målsättningen med Visita Managementprogrammet är att deltagarna blir mer professionella som företagare. För att kunna arbeta bredare i ledningsgrupper och styrelser samt skapa lönsamma företag med tillväxt. 

Du kan läsa mer om innehållet under fliken Visita