Skärmklipp 2016-12-03 14.16.55 

VISITAS MANAGEMENTUTBILDNING 2019 – 2020 
– HÅLLBART LEDARSKAP I EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD 

Visitas Managementutbildning 2019 – 2020
– Hållbart ledarskap i en föränderlig värld

Vad:
En managementutbildning för branschen av branschen

Mål & syfte:
Målsättningen med managementprogrammet är att du blir mer professionell som företagare, anställd eller chef, för att kunna arbeta bredare i ledningsgrupper och styrelser samt skapa lönsamma företag med tillväxt.

Besöksnäringen är en av Sveriges viktigaste basnäringar och med en ny nationell strategi skall branschen öka omsättning till närmare 500 miljarder kr fram till 2020.

För att lyckas med detta skall branschen öka kompetensen hos chefer och medarbetare så vi b la:
– Höjer lönsamheten i verksamheterna
– Stärker vår konkurrenskraft genom upplevelseutveckling
– Samverka mer på våra destinationer


 

När:
Start oktober 2019 – februari 2020
 

Datum:
Modul 1: 14:e – 16:e oktober 2019
Tema: Service Management

Modul 2 : 11:e – 13:e november 2019
Tema: Styrning & Affärsutveckling

Modul 3: 3:e – 5:e februari 2020
Tema: Försäljning & Koncept

Var:
Stockholm


Pris:
55 000 kr exklusive moms

Målgrupp för utbildningen:
⇒ Passar dig i ledande position inom besöksnäringen och upplevelsebranschen. Ex. Mellanchef som sitter i ledningsgrupp på större anläggningar, till VD, Platschefer eller ägare på mindre anläggningar
⇒ Bli inspirerad av de senaste trenderna i branschen, bygg ditt nätverk och ta med dig handfasta modeller i ledarskap och affärsutveckling

Programmet är uppbyggt på 3 moduler á 3 dagar i sträck. Detta innebär att du kan arbeta i din ordinarie roll medan du genomför programmet

Modul 1: Service Management
Nedan är ett ex av ämnen som kommer behandlas:

– Skapa en vinnande servicekultur för upplevelsebranschen
– Att skapa en framgångsrik företagskultur
– Ledarskap
– Feedback
– Svåra samtal
– Konflikthantering
– Dagliga möten
– Onboarding
– Din verktygslåda

Modul 2: Styrning & Affärsutveckling
Nedan är ett ex av ämnen som kommer behandlas:

– Omvärldsbevakning
– KPI:er som styrningsmetod
– Total Revenue Management
– RevController? Framtiden är Total Profit!
– Hur blir du en attraktiv arbetsgivare
– Digitala lösningar
– Din verktygslåda

 

Modul 3: Försäljning & Koncept
Nedan är ett ex av ämnen som kommer behandlas:

– Projektarbete –  Konceptplan
– Att skapa vinnande koncept i upplevelsebranschen
– Studiebesök
– ”Alla är säljare”
– Behovsanalysen 3.0
– Merförsäljning
– Rekommendationsförsäljning
– Storytelling
– Din verktygslåda

Kontakta oss för mer information: