Kopia av Service Academy Logga1. WEBBSIDAN OCH DESS VILLKOR
1.1 Denne webbsida ägs och drivs av Service Academy AB
1.2 Dessa villkor («Användarvillkoren») gäller för din användning av webbsidan. Genom att besöka och använda webbsidan, är du bunden av de vid varje tidpunkt gällande villkoren för webbsidan.
1.3 Användarna förbinder sig att inte bryta mot svensk lag vid användning av webbsidan

2. ÄNDRING AV WEBBSIDA OCH ANVÄNDARVILLKOR
2.1 För att förbättra din användning av webbsidan kan Service Academy AB komma att genomföra ändringar av den.
2.2 Service Academy AB förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande, göra sådana förbättringar, förändringar, tillägg eller borttagningar av information på webbsidan som Service Academy AB anser nödvändiga. Vidare förbehåller sig Service Academy AB rätten att göra ändringar i Användarvillkoren. De vid var tidpunkt gällande Användarvillkoren kommer att vara publicerade på våra webbsidor. Genom att fortsätta att använda webbsidan efter att sådana ändringar har publicerats, accepterar du ändringarna.
 
3. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
3.1 Allt innehåll på webbsidan ägs, om inget annat anges, av Service Academy AB
3.2 Webbsidans innehåll är skyddat av upphovsrätten, varumärkesrättsliga bestämmelser och andra immaterialrättsliga bestämmelser. Användare ges aldrig vid något tillfälle rätt till att använda webbsidans innehåll på annat sätt än i enlighet med Användarvillkoren.
3.3 Om inget annat anges, kräver reproduktion, publicering, bearbetning, överföring, lagring eller annan användning av innehållet på webbsidan, skriftligt förhandsgodkännande från Service Academy AB. Undantag görs för tillfällig lagring på datorer eller utskrift för personligt bruk.
3.4 Användning av varumärken och logotyper som finns på webbsidan kräver Service Academy AB eller andra berörda rättighetsinnehavares skriftliga förhandsgodkännande.

4. HYPERLÄNKAR
4.1 Vår webbsida kan innehålla hyperlänkar till webbsidor som ägs och tillhandahålls av tredje person. Då du använder sådana länkar innebär det att du lämnar vår webbsida.
4.2 Vi har inte någon som helst kontroll över eller påverkan på utformningen av, eller innehållet på webbsidor som tillhandhålles av tredje person.
4.3 Att vi erbjuder sådana länkar innebär inte att vi ställer oss bakom eller ansvarar för informationen, produkten eller tjänsten som erbjuds via hyperlänken.
4.4 Eftersom vi inte är ansvariga för integritetshanteringen av dina personuppgifter på tredje persons webbsidor, uppmanar vi dig att läsa igenom de villkor och förutsättningar som gäller avseende din användning av sådana webbsidor. Användning av sidor tillhörande tredje person sker uteslutande på användarens risk.
 
5. ANSVARSBEGRÄNSNING
5.1 Service Academy AB lämnar inga garantier avseende webbsidans funktion eller tillgänglighet.
5.2 Service Academy AB garanterar inte heller att den information som finns tillgänglig på webbsidan är korrekt eller fullständig. Detta innefattar information om såväl produkter, tjänster och erbjudanden samt annan information som anges på webbsidan.
5.3 Service Academy AB är inte ansvarig för direkta eller indirekta skador orsakade av webbplatsens utnyttjande, eller information på webbplatsen, i den utsträckning sådant ansvar inte är en följd av ovillkorlig lagstiftning.
 
6. SÄKERHET PÅ WEBBSIDAN
6.1 Service Academy AB , samt våra samarbetsbolag kan komma att använda den information du lämnar i samband med transaktioner på webbsidan. Sådan information inkluderar kredit- och betalningsinformation samt leveransadresser och fakturor.
6.2 Service Academy AB vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda den information du lämnar inom detta område i samband med transaktioner.

 


COOKIE POLICY

På våra webbplatser använder vi cookies (kakor) och andra jämförbara tekniker. De cookies som vi använder, samlar in
uppgifter om din användning av webbplatserna och lagrar uppgifterna i din enhet. Vi gör detta för att säkerställa att våra
webbplatser fungerar på ett tillfredsställande sätt och är lätta att använda, för att förbättra din användarupplevelse och för
att kunna ge dig relevanta erbjudanden.

Ditt samtycke behövs
Du väljer själv om du vill godkänna cookies på din enhet eller inte. Ditt samtycke krävs för användning av alla cookies, dock inte för cookies som är nödvändiga för att möjliggöra den tjänst som du som användare själv har begärt.

Du ger ditt samtycke genom att fortsätta att använda våra webbplatser. Om du inte godkänner vår användning av cookies, eller om du tidigare godkänt vår användning och har ändrat dig, kan du när som helst ändra dina cookiesinställningar. Vi rekommenderar att du läser vår cookiepolicy innan du gör ditt val och samtycker till vår användning av cookies, där hittar du också enkelt vardu ändrar inställningarna.

Vad är cookies?
En cookie är en liten textfil som vid uppkoppling mot en webbplats sparas i din webbläsare. Vissa typer av cookies är nödvändiga för att säkerställa att våra webbplatser fungerar på ett fullgott sätt och är lätta att använda. Andra typer av cookies används för att hämta information om vad du gör när du besöker våra webbplatser.

Vad vi använder cookies till
Vi vill att våra webbplatser ska kunna ”komma ihåg” och ”känna igen” dig. Detta för att optimera din användarupplevelse. Vi vill kunna ta fram dina registrerade preferesener och inmatade inställningar (som språkinställningar) automatiskt, för att spara din tid och underlätta för dig att navigera på webbplatserna. Vi vill även kunna se vilka sidor du besöker på webbplatserna. Allt detta för att lära känna dig och för att kunna tillhandahålla innehåll skräddarsytt efter dina intressen och behov.

Vi vill helt enkelt göra webbplatserna och våra nättjänster mer användarvänliga för dig, förstå användningen på våra webbplatser och förbättra våra tjänster.

Webbplatserna kommer ”komma ihåg” och ”känna igen” dig antingen:

  • tillfälligt – det vill säga tills dess att du stänger ner din webbläsare (då använder vi s.k. sessionscookies)
  • varaktigt – det vill säga till dess att du ändrar inställningarna i din webbläsare, raderar cookies eller ändrar dina cookieinställningar
    (då använder vi s.k. permanenta cookies)


När vi hänvisar till cookies (”cookies”) i den här policyn omfattas även andra liknande tekniker som hämtar och lagrar information i din webbläsare på ett sätt som liknar cookies.

Cookies på våra webbplatser
För att du ska få bättre kontroll över vilka cookies som används på webbplatserna har vi delat in dem i olika kategorier. Du kan då lättare bestämma hur cookies ska få användas när du besöker våra webbplatser. Du gör dina val i en tabell i dina cookieinställningar. Där kan du också se vilken kategori som respektive cookie tillhör, hur den används och under hur lång tid.
 
Förstapartscookies
Förstapartscookies är cookies som vi själva har placerat på våra webbplatser.

1. Cookies som är nödvändiga – dessa cookies används för att siten fungerar som den ska, och vi får lagra cookies som kommer ihåg om du är inloggad eller ej.

2. Cookies som är funktionella – dessa cookies används för att vi ska komma ihåg dina inställningar (som språkval, addresser osv.) och samlar in anonymiserad statistik för att förbättra siten.

Tredjepartscookies
Vi använder tredjepartscookies på våra webbplatser. Tredjepartscookies placeras av någon annan än den som ansvarar för webbplatsen, i det här fallet alltså av någon annan än Telia. Tredjepartscookies används för de ändamål som beskrivs nedan. Denna data kan också delas med oss. 

3. Tredjepartscookies – dessa cookies används för att vi får dela viss data med våra partners som gör det möjligt att erbjuda verktyg på webbplatsen, som chatt och säker inloggning.

4. Cookies för marknadsföring – dessa cookies används för att vi får lagra information om dig och ditt användande som delas med (men aldrig säljs till andra parter), för att ge dig bättre erbjudanden och en trevligare upplevelse på webbsidan.
 
Cookieinställningar
Varje besökare ges möjlighet att samtycka till att cookies används. Du kan alltså själv välja om du vill tillåta att våra webbplatser placerar cookies på din dator eller inte. Du kan ändra dina val när som helst.
Notera att sådana cookies som är nödvändiga, för att vi ska kunna tillhandahålla den tjänst som du som användare själv har begärt, alltid placeras. Sådana cookies kan alltså inte stängas av.
Om du fortsätter att surfa och därmed använder våra webbplatser accepterar du att samtliga kategorier av cookies används.
 
Hantera inställningar
Om du inte godkänner vår användning av cookies, eller om du tidigare godkänt vår användning av cookies och har ändrat dig, kan du välja att ändra dina cookieinställningar. Genom att använda den här funktionen kan du när som helst gå in och ändra dina val och på så sätt styra vilka cookies som du tillåter oss att använda, när du besöker vår webbplats.

Du kan också ändra dina cookieinställningar om du tidigare har tackat nej till cookies och vill ändra, så att du godkänner att vi placerar cookies i din webbläsare i framtiden.

Vi sparar dina val under 90 dagar. Därefter kommer vi be dig att åter göra dina val av cookieinställningar.

Hur du kontrollerar användningen av cookies
Du kan alltid radera redan tidigare placerade cookies från din webbläsare genom att ändra i webbläsarens inställningar. Det kan vara bra att känna till att de flesta webbläsare har en standardinställning som automatiskt accepterar användningen av cookies. Du kan givetvis alltid välja att ändra dina inställningar i webbläsaren så att inga cookies lagras på din enhet. Då stängs alla cookies av. Mer information om hur man stänger av cookies finns i instruktionerna till din webbläsare.

Tredjepartstjänster eller tredjepartsprogram som finns på vår webbplats omfattas av respektive tredje parts integritetspolicy. Vi rekommenderar dig att du tar del av dessa.

Do Not Track-signaler
Vi svarar på Do Not Track-signaler. Om du har valt att slå på funktionen Do Not Track i din webbläsare så kommer vi endast att placera nödvändiga och funktionella cookies på din enhet. Övriga inställningar gör du i dina cookieinställningar.

Om du blockerar cookies
Väljer du att inte godkänna vår användning av cookies kan våra webbplatsers funktionalitet och prestanda komma att försämras eftersom vissa funktioner är beroende av cookies. En blockering av cookies kan därför medföra att webbplatsernas tjänster inte fungerar som de ska.

Övrigt
Vår cookiepolicy kan komma att ändras i framtiden.
Mer information om cookies hittar du hos Post- och telestyrelsen,