Skärmklipp 2016-12-03 14.16.55

OM service academy

Service Academy hjälper företag och organisationer som möter och hanterar gäster, kunder, klienter, patienter och resenärer –
helt enkelt slutkonsumenter.


Den 1 september 2016 tog Fia Westerberg  över Service Academy Scandinavia AB från den tidigare ägaren Gösta Fernström.
Gösta kommer även fortsättningsvis ha en roll i företaget som arbetande styrelseledamot och jobba mot verksamhetsstöd och försäljning av VisitaAkademins managementprogram.

Service Academy arbetar tillsammans med ett flertal av Sveriges främsta föreläsare och utbildare inom företagsutveckling.

Fia Westerberg

VD

Fia är en av Sveriges främsta utbildare och mest uppskattade föreläsare inom service- och ledarskapsområdet.

På meritlistan finns bl a uppstart av två flygbolag och en roll som utvecklingschef på SJ Service Academy. Fia har även varit rektor på Parks and Resorts.

Just nu jobbar Fia med kunder som Capio, Parks and Resorts, Skansen,  Marstrands havshotell, BallBreaker,  Martin Servera, Destination Lappland, Destination Nyköping, Stureplansgruppen  samt  olika program inom VisitaAkademin.


 

Gösta Fernström

Arbetande styrelseledamot 

Författare, föreläsare och programledare för Executive management-utbildning med många års erfarenheter från IFL(Institutet  för Företagsledning) där han dels drev öppna företagsledarprogram samt skräddarsydda företagsinterna program för många olika branscher.

Speciell inriktning idag på Besöksnäringen(Service Academy Scandinavia AB) resp Bygg- och fastighetsbranschen(Fernia Consulting AB) både som författare av managementböcker och kursprogram.

Unn Berry

Utvecklingskonsult

Unn Berry har jobbat med människor på olika sätt genom hela sitt yrkesliv och har ett brinnande intresse för utveckling av människor!

Att hjälpa företag att stärka sin servicekultur genom att utveckla såväl medarbetare som ledare är Unns expertisområde. Unn jobbar också ofta med att utbilda och utveckla interna instruktörer och handledare inom grundläggande pedagogik och presentationsteknik. 
 

Lili Öst

Utvecklingskonsult

Lili Öst är en dörröppnare, ögonöppnare och möjliggörare. Genom kraftfulla förändringsnycklar får ni insikter om er själva, era tanke- och känslomönster och ni får en direkt kraft och lust att skapa en förändring till det bättre. Med en brinnande glöd och ett engagemang utöver det vanliga föreläser Lili om attityder, förändring och självledarskap. 

Vill ni skapa en förändring som leder både till en bättre arbetsmiljö, gladare och tanke- och känslomässigt sundare medarbetare, bättre teamkänsla och högre energinivå på jobbet? 
 

Magnus Helgesson

Utvecklingskonsult 

Entreprenören
Sveriges yngsta företagare 1982, då Magnus endast 12 år gammal startade sitt första företag. 1993 startade Magnus, Ulf Haggren och Leif Olsson första restaurangen i det som sedan skulle bli en av Sveriges största restaurangkedjor. 

Idag 2013 omsätter samtliga Harrys över 700 miljoner kronor och sysselsätter över 1000 personer. Men resan startade redan 1982. Affärsidén i Magnus första företag bestod av att leta frimärken i containrar som sedan såldes vidare. 
 

Fredrik Önrup

Utvecklingskonsult 

Föreläsning inom Revenue Management för Service Academy
Revenue Management innebär att sälja rätt produkt, till rätt pris, till rätt kund, vid rätt tillfälle och i rätt kanal, där målet är att öka verksamhetens lönsamhet. En del tillämpar idag någon form av Revenue Management med exempelvis differentierad prissättning, men utan att egentligen ha några kalkyler och statistik som grund för sina strategier. Ett av målen med föreläsningen är därför att göra teori av det
praktiska. Historiskt sett har besöksnäringen utgått från ett kostnadsperspektiv när det gäller utbud och prissättning, men har inte alltid tagit hänsyn till marknadskrafterna. 

 

Anna Dyhre

Utvecklingskonsult

Mitt namn är Anna Dyhre. Jag är född och uppvuxen i Göteborg och bor sedan flera år i Stockholm. Mitt största intresse  är Employer Branding, ett ämne jag gladeligen sprider kunskap om och ger handfasta tips kring genom föreläsningar och workshops.

Författare, föreläsare och utbildare
De senaste 15 åren har jag genom studier, praktiskt arbete och föreläsningar fått djupa kunskaper om vad som skiljer en attraktiv arbetsgivare från en mindre eftertraktad.  Detta försöker jag förmedla genom föreläsningar, workshops och i de böcker jag har gett ut.