Skärmklipp 2016-12-03 14.16.55 

MANAGEMENTPROGRAMMET  2019 – 2020 
– HÅLLBART LEDARSKAP I EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD 

Managementprogrammet 2019 – 2020
– Hållbart ledarskap i en föränderlig värld

Vad:
En managementutbildning för branschen av branschen

Mål & syfte:
Målsättningen med managementprogrammet är att du blir mer professionell som företagare, anställd eller chef, för att kunna arbeta bredare i ledningsgrupper och styrelser samt skapa lönsamma företag med tillväxt.

Besöksnäringen är en av Sveriges viktigaste basnäringar och med en ny nationell strategi skall branschen öka omsättning till närmare 500 miljarder kr fram till 2020.

För att lyckas med detta skall branschen öka kompetensen hos chefer och medarbetare så vi b la:
– Höjer lönsamheten i verksamheterna
– Stärker vår konkurrenskraft genom upplevelseutveckling
– Samverka mer på våra destinationer


 

När:
Start oktober 2019 – februari 2020
 

Datum:
Modul 1: 14:e – 16:e oktober 2019
Tema: Leda
Var: Nordic Light Hotel
 

Modul 2 : 11:e – 13:e november 2019
Tema: Styra
Var: Yasuragi

Modul 3: 3:e – 5:e februari 2020
Tema: Sälja
Var: Gripsholms Värdshus
 

Pris:
55 000 kr exklusive moms

Målgrupp för utbildningen:
⇒ Passar dig i ledande position inom besöksnäringen och upplevelsebranschen. Ex. Mellanchef som sitter i ledningsgrupp på större anläggningar, till VD, Platschefer eller ägare på mindre anläggningar
⇒ Bli inspirerad av de senaste trenderna i branschen, bygg ditt nätverk och ta med dig handfasta modeller i ledarskap och affärsutveckling

Programmet är uppbyggt på 3 moduler á 3 dagar i sträck. Detta innebär att du kan arbeta i din ordinarie roll medan du genomför programmet

Program Sammanfattning 

Detaljerat Program och Föreläsare – Vi uppdaterar ständigt

Kontakta oss för mer information: