Skärmklipp 2016-12-03 14.16.55

managementprogram

För 23:e året genomför Service Academy ett managementprogram.  Vi vänder oss främst till chefer och ledare inom besöksnäringen för att bredda och öka kompetensen.  

OBSERVERA
DU FINNER NY OCH UPPDATERAD INFORMATION OM MANAGEMENT PROGRAMMET PÅ cultureacademy.se  
Välkommen!  
                               

Hittills har över 700 högre chefer utbildats i management, vilket innefattar:
 • Egen personlig utveckling
 • Ledarskapsverktyg för att utveckla medarbetarna samt hela verksamheten
 • Verksamhetsstyrning, att driva säker och lönsam verksamhet
 • Utveckling av verksamheten, rollen som strateg med fokus på upplevelseutveckling
 • Att ta fram en affärsplan, vilket tränas i projektarbeten för några av deltagarnas anläggningar
 • Affärsmannaskap
  - kundorientering
  - kreativitet
  - entreprenörskap
  - service
  - så blir jag en attraktiv arbetsgivare
  - revenue management
  - ekonomi
  - sociala medier
  - nya distributionskanaler samt
  - att skapa mervärde för kunderna med min verksamhet
 • Management inom besöksnäringen med fokus på hotell, konferens, restaurang, turism samt upplevelseföretag
 • Erfarenhetsutbyte mellan deltagarna plus att de får se och uppleva 6-7 olika anläggningar och plocka idéer till sin egen verksamhet
 • OBS Anmälan samt information görs på cultureacademy.se eller kontakta Fia Westerberg fia@cultureacademy.se  072 006 72 05 eller Gösta Fernström 070-582 22 24 fernia@tele2.se

Varför satsa på kompetensutveckling?

Besöksnäringen är på väg att bli en av Sveriges viktigaste basnäringar och med en ny nationell strategi vill man öka branschens omsättning till närmare 500 miljarder kr fram till 2020.


För att lyckas med detta måste vi

 • öka kompetensen hos chefer och medarbetare
 • driva mer lönsam verksamhet
 • öka vår konkurrenskraft genom upplevelseutveckling
 • öka samverkan på våra destinationer genom att skapa ”exportmogna destinationer”.


Målsättningen med managementprogrammet är att deltagarna bli mer
professionella som företagare för att kunna arbeta bredare i ledningsgrupper
och styrelser samt skapa lönsamma företag med tillväxt.

 

PROGRAM OCH INFORMATION

VEM KAN DELTA?

Programmet vänder sig till ägare eller VD samt till dig som innehar andra chefs- och ledarbefattningar inom besöksnäringen.
Exempelvis inom hotell, konferens, restaurang, turism och aktivitetsbolag, samt även till framtida chefer/ledare.

Programmet vänder sig även till chefer och ledare inom övriga branscher med fokus på service och att driva lönsam verksamhet med tillväxt.

INVESTERING

För att delta betalar du 49 000 kr (exkl. moms).
 
En investering du med största sannolikhet snabbt räknar hem i din och företagets framtida verksamhet.
 Tillkommer kostnader för resor och  helpension.

SEMINARIETIDER

Seminarie 1
8-10 Oktober, 2018 (3 dagar)
Falkenbergs strandbad

Seminarie 2
18-20 November, 2018  
Ice Hotel

Seminarie 3
13-16 Januari, 2019 
Berns Hotel - Vårgård 

Seminarie 4
4-6 Februari , 2019 
Marstrands Havshotell 

TEMAN FÖR SEMINARIERNA

Seminarie 1     
Ledarskap och teambuildning, personlig utveckling, entreprenörskap, sociala medier och management inom besöksnäringen

Seminarie 2     
Ledarksap-  Revenue Management
Feedback - personligutveckling
Seminarie 3     
Ekonomi -  Retorik och marknadsföring/storytelling 

Seminarie 4     
Framgångsrikt ledarskap, så blir du en attraktiv arbetsgivare,  presentationsteknik  samt presentationer av affärsplaner
Kreativtet 

INFORMATION

VISITA Managementprogram 2018/19

Vill du ha mer information om program och referenser, eller har frågor – ring eller maila till någon av oss!

Fia Westerberg, VD
fia.westerberg@serviceacademy.se
0720 06 72 05

Ann Råhlander, programledare
serviceacademy@live.se
0708-53 05 70

Gösta Fernström, arbetande styrelseledamot
fernia@tele2.se
0705-82 22 24
 

Anmälan
Managementprogram