Kopia av Service Academy Logga

MANAGEMENT PROGRAMMET 2022-2023

FÖR BESÖKSNÄRINGEN
av besöksnäringen

MISSION STATEMENT - Vi ska utveckla och inspirera dagens ledare i besöksnäringen att leda & vinna!

FÖRKUNSKAPER


Tidigare arbetsledande position

Skall inneha eller inom kort påbörja en chefs/eller ledarposition med  personal, budget och resultatansvar 

Innan utbildningsstart, formulera sin egen målbild utifrån ett personligt och/eller företagsspecifik utmaning, som blir en viktig del av att få ut maximalt av utbildningen.

kursupplägg

Programmet är uppbyggt i tre moduler, där varje modul pågår tre dagar i sträck. Mellan modulerna kommer deltagarna arbeta självständigt med uppgifter knytna till det examensarbete de valt samt uppgifter som stärker och testar av de praktiska verktyg deltagarna lärt sig under modulerna. Arbetet emellan modulerna är till viss del lärarlett och programansvariga finns alltid tillgängliga att stämma av progress och utmaningar som deltagarna kan stöta på.

Vid  anmälan till programmet så får deltagaren fylla i ett självskattnings dokument för att på bästa sätt bedöma vart individen befinner sig inom de områden som utbildningen fokuserar på. I slutet av formuläret så skall deltagaren fylla i den utmaning som hen vill jobba med under programmets gång.

Utmaningen kan vara personlig eller arbetsrelaterad, men måste stämmas av med deltagarens chef på den arbetsplats man arbetar. Detta är oerhört viktigt för att deltagaren skall få ut max av upplägget i utbildningen.

Vid sista modulen av programmet kommer deltagarens närmsta chef att bjudas in till examinationen där deltagarna kommer presentera sitt examensarbete. Här knyts säcken i hop och den förväntade ROI:n kommer tydliggöras för både deltagaren och hens chef.

Detta är ett aktivt program där deltagarnas egna driv och energi kommer vara avgörande för hur mycket hen kommer få ut av programmet.

moduler

FRAMGÅNGSRIKT  LEDARSKAP
En modul där deltagarna djupdyker i ledarskap. Här varvas teori med case baserat lärande och mycket diskussioner. Under tre dagar får deltagarna en baslinje att utgå i från, där de kommer reflektera över sitt eget ledarskap samt påbörja träning av de praktiska verktyg som kommer presenteras för att sedan implementera verktygen I det dagliga arbetet.
 

 EKONOMI  & STYRNING
I denna modul arbetar deltagarna med governance och styrning. Här varvas teori med praktiska övningar inom allt från KPI styrning, Workforce analys, förståelse och analys av resultaträkning etc. Denna modul ger de förutsättningar och verktyg som deltagarna behöver för att utveckla sina verksamheter och skapa kontroll över dels ekonomiska och organisatoriska utmaningar.

AFFÄRSMANNASKAP
Här blandas det mjuka med det hårda. I denna modul ger vi deltagarna grunder i b la relationsbaserad försäljning, koncept styrning, revenue management, lönsamhetskalkylering och case baserade utmaningar utifrån deltagarnas egna utmaningar. Denna modul avslutas dag 3 med en redovisning av det examensarbete som deltagarna valt individuellt.

Fysiska aktiviteter I samtliga moduler


 

modul 1

FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP
En modul med fokus på operativt ledarskap och personligt ägandeskap som ledare och människa. Här varvas teori med case baserat lärande och mycket diskussioner. Under tre dagar får deltagarna en baslinje att utgå i från, där de kommer reflektera över sitt eget ledarskap samt påbörja träning av de praktiska verktyg som sedan kan implementeras i det dagliga ledarskapet.

Dag 1 - Fundament, grundläggande principer & etablering av baslinje

Dag 2 - Taktik, kompetenser, att manövrera & kommunicera. Besök av inspirationsföreläsare sker även denna dag.

Dag 3 - Deltagarna skriver sitt personliga "Ledarkod".

Under samtliga dagar kommer diverse övningar i form av fysisk & meditativ aktivitet genomföras.

modul 2

EKONOMI & STYRNING
Praktisk och teoretisk genomgång av ett governance system anpassat för besöksnäringen och SMB företag.

Dag 1 - Genomgång och utbildning i KPI styrning, etablering & uppföljning.

Dag 2 - Workforce optimization träning och teoretisk utbildning i grundläggande arbetsrätt. Besök av inspirationsföreläsare sker även denna dag.

Dag 3 - Grundläggande ekonomisk utbildning utifrån resultaträknings perspektiv. Deltagarna skapar i slutet av dag 3 sin egen ram utifrån sin verksamhet.

Under samtliga dagar kommer diverse övningar i form av fysisk & meditativ aktivitet genomföras.

Modul 3

AFFÄRSMANNASKAP
Modulen fokuserar på Total Profit principen och innefattar försäljningstekniker, revenue management principer, lönsamhetskalkylering och affärsutveckling.

Dag 1 - Grundläggande försäljnings teknik och relationsbyggande värdeskapning.

Dag 2 - Revenue Management och Total Profit utbildning samt  lönsamhetskalkylering och affärsutveckling. Besök av inspirationsföreläsare

Dag 3 - Presentationer av examensarbeten för gruppen och inbjudna chefer.

Under samtliga dagar kommer diverse övningar i form av fysisk & meditativ aktivitet genomföras.