Kopia av Service Academy Logga

OM service academy

Service Academy hjälper företag och organisationer som möter och hanterar gäster, kunder, klienter, patienter och resenärer –
helt enkelt slutkonsumenter.


Den 1 september 2016 tog Fia Westerberg  över Service Academy Scandinavia AB från den tidigare ägaren Gösta Fernström. Service Academy arbetar tillsammans med ett flertal av Sveriges främsta föreläsare och utbildare inom företagsutveckling.

Fia Westerberg

VD

Fia är en av Sveriges främsta utbildare och mest uppskattade föreläsare inom service- och ledarskapsområdet.

På meritlistan finns bl a uppstart av två flygbolag och en roll som utvecklingschef på SJ Service Academy. Hon har även varit rektor på Parks and Resorts. Idag arbetar hon som Head of People & Culture på Winn hotel group.

Några av Fias kunder är bl a Capio, Parks and Resorts, Skansen, Svenskamöten, Gävlekomun, Marstrands havshotell, BallBreaker,  Martin Servera, Destination Lappland, Elite Hotels, Destination Nyköping, Stureplansgruppen, Gävle komun, Destination Eskilstuna, ICA,  olika program inom VisitaAkademin.

Per Keller
 

Per har hela sitt yrkesverksamma liv arbetat inom besöksnäringen i flera olika management roller dels internationellt i England & Irland samt i Sverige.
På meritlistan finns bl.a erfarenhet i roller som Kommersiell chef, Operations Manager, Restaurangchef, Chefssommelier, VD & Development Manager.

Uppstarter av bolag, koncept & varumärken likväl som förändringsarbete i ”institutioner”, ligger bakom Per i dels mindre och större bolag i branschen.

Per brinner för ett hållbart & tydligt ledarskap och har under sina år i branschen även arbetat som utbildare i operativt ledarskap, krishantering & förändringsarbete åt b.la YH utbildningar och företagsinterna program.

Just nu arbetar Per som VD på Clarion Sundsvall  – en del av Nordic Choice Hotels som ägs av Petter Stordalen.
Per Driver även företaget Kellermind AB.

Gösta Fernström

GRUNDARE

Författare, föreläsare och programledare för Executive management-utbildning med många års erfarenheter från IFL(Institutet  för Företagsledning) där han dels drev öppna företagsledarprogram samt skräddarsydda företagsinterna program för många olika branscher.

 

Unn Berry

Utvecklingskonsult

Unn Berry har jobbat med människor på olika sätt genom hela sitt yrkesliv och har ett brinnande intresse för utveckling av människor!

Att hjälpa företag att stärka sin servicekultur genom att utveckla såväl medarbetare som ledare är Unns expertisområde. Unn jobbar också ofta med att utbilda och utveckla interna instruktörer och handledare inom grundläggande pedagogik och presentationsteknik. 
 

Lili Öst

Utvecklingskonsult

Föreläsare - författare - podcaster - mindhacker
Lili Öst är en dörröppnare, ögonöppnare och möjliggörare. Genom kraftfulla förändringsnycklar får ni insikter om er själva, era tanke- och känslomönster och ni får en direkt kraft och lust att skapa en förändring till det bättre. Med en brinnande glöd, en annorlunda metodik och ett engagemang utöver det vanliga föreläser Lili om attityder, mindset, fokus, förändring och självledarskap. 

Lilis expertområde är att skapa en varaktig förändring som leder både till en bättre arbetsmiljö, gladare och tanke- och känslomässigt sundare medarbetare, bättre teamkänsla, djupare förståelse om bemötande såväl som till en högre energinivå på jobbet! 
 

Magnus Helgesson

Utvecklingskonsult 

Entreprenören
Sveriges yngsta företagare 1982, då Magnus endast 12 år gammal startade sitt första företag. 1993 startade Magnus, Ulf Haggren och Leif Olsson första restaurangen i det som sedan skulle bli en av Sveriges största restaurangkedjor. 

Idag 2013 omsätter samtliga Harrys över 700 miljoner kronor och sysselsätter över 1000 personer. Men resan startade redan 1982. Affärsidén i Magnus första företag bestod av att leta frimärken i containrar som sedan såldes vidare. 
 

Fredrik Önrup

Utvecklingskonsult 

Föreläsning inom Revenue Management för Service Academy
Revenue Management innebär att sälja rätt produkt, till rätt pris, till rätt kund, vid rätt tillfälle och i rätt kanal, där målet är att öka verksamhetens lönsamhet. En del tillämpar idag någon form av Revenue Management med exempelvis differentierad prissättning, men utan att egentligen ha några kalkyler och statistik som grund för sina strategier. Ett av målen med föreläsningen är därför att göra teori av det
praktiska. Historiskt sett har besöksnäringen utgått från ett kostnadsperspektiv när det gäller utbud och prissättning, men har inte alltid tagit hänsyn till marknadskrafterna. 

 

Anna Dyhre

Utvecklingskonsult

Anna Dyhre är född och uppvuxen i Göteborg och bor sedan flera år i Stockholm. Hennes största intresse  är Employer Branding, ett ämne hon gladeligen sprider kunskap om och ger handfasta tips kring genom föreläsningar och workshops.

Författare, föreläsare och utbildare
De senaste 15 åren har hon genom studier, praktiskt arbete och föreläsningar fått djupa kunskaper om vad som skiljer en attraktiv arbetsgivare från en mindre eftertraktad.  Detta förmedlar hon genom föreläsningar, workshops och i de böcker hon har gett ut.