Kopia av Service Academy Logga 

MANAGEMENT PROGRAMMET  2022 – 2023 
– HÅLLBART LEDARSKAP I EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD

  

Management programmet 2022 – 2023
– Hållbart ledarskap i en föränderlig värld
I stolt samarbete med

Under 2 års tid har besöksnäringen genomgått ett stålbad utifrån alla tänkbara perspektiv. I den återhämtningsfas som nu kommer under 2022 finns det inte färre utmaningar än i pandemin, men de har nu bytts ut mot framförallt det största hindret; kompetensförsörjning. 

Behovet av kompetenta medarbetare inom framförallt specialistområden som kök och reception, är väl kända redan innan pandemin. Dock har en ny större utmaning seglat upp för företag inom besöksnäringen, nämligen bristen på mellanchefer. Orsakerna är många, men framförallt har pandemin resulterat i att ledare på mellanchefsnivå till viss del lämnat branschen och nu gör karriärer inom andra branscher.

Den absolut största utmaningen enligt oss är just att bristen på mellanchefer, det operativa hjärtat, hamburgaren mellan bröden som konstant har press uppifrån och nerifrån, på sikt kommer leda till att tillväxten avstannar och bolag inom branschen ej kan växa.

På Service Academy Scandinavia är vår vision är att vi ska utveckla och inspirera morgondagens & dagens ledare i besöksnäringen, till att leda & vinna! Vi är stolta och tacksamma att göra detta i samarbete med Visita.

 

Vi vill sätta just mellanchefen i centrum, ge dem verktyg, inspiration och handfasta strukturer för att de skall ha de absolut bästa förutsättningarna att just leda & vinna. Att de stannar i vår bransch, utvecklar sig själva och framförallt sina verksamheter.

Så letar du efter en management utbildning där dina mellanchefer får de absolut bästa förutsättningarna att just leda och vinna åt sitt lag, då är Managementprogrammet ett självklart val!

Under flera års tid har vi i samarbete med VISITA genomfört detta uppskattade program och en mängd av de högre chefer som innehar befattningar i besöksnäringen, har vid något tillfälle deltagit i managementprogrammet. 

Men! Vi lever inte på gamla meriter! Det är nu dags för ännu ett program, starkare, tydligare och sprängfyllt av de kunskaper som behövs för att just leda och vinna i dagens klimat. 

Varmt välkommen med din förfrågan, vi hoppas att vi ses hösten 2022!

Fia Westerberg & Per Keller

 


Vad:
En managementutbildning för branschen av branschen

Mål & syfte:
Målsättningen med managementprogrammet är att du blir mer professionell som företagare, anställd eller chef, för att kunna arbeta bredare i ledningsgrupper och styrelser samt skapa lönsamma företag med tillväxt.

Besöksnäringen är en av Sveriges viktigaste basnäringar och med en ny nationell strategi skall branschen öka omsättning till närmare 500 miljarder kr fram till 2022.

För att lyckas med detta skall branschen öka kompetensen hos chefer och medarbetare så vi b la:
– Höjer lönsamheten i verksamheterna
– Stärker vår konkurrenskraft genom upplevelseutveckling
– Samverka mer på våra destinationer


 

MANAGEMENT PROGRAMMET SOM ETT SJÄLVKLART VAL

När:
Start oktober 2022 – mars 2023
 

Datum:
Modul 1: 31/10 - 2/11 2022
Tema: Framgångsrikt ledarskap
Var: Hotel Skansen Båstad samt Torekovhotel - Riviera strand


Modul 2 : 16-18/1 2023
Tema: Ekonomi & styrning
Var: ICEHOTEL Jukkasjärvi

Modul 3: 27-29/3 2023
Tema: Affärsmannaskap
Var: Stockholm (återkommer inom kort med plats)

Investering:
55 000 kr exklusive moms
Tillkommer kostnader för resor och helpension

En investering du med största sannolikhet snabbt räknar hem i din och företagets framtida verksamhet.

Målgrupp för utbildningen:
Passar dig i ledande position inom besöksnäringen och upplevelsebranschen. Ex. Mellanchef som sitter i ledningsgrupp på större anläggningar, till VD, Platschefer eller ägare på mindre anläggningar

Väx med oss
Bli inspirerad av de senaste trenderna i branschen, bygg ditt nätverk och ta med dig handfasta modeller i ledarskap och affärsutveckling.
Programmet är uppbyggt på 3 moduler á 3 dagar i sträck. Detta innebär att du kan arbeta i din ordinarie roll medan du genomför programmet

loading...

Kontakta oss för mer information: