Kopia av Service Academy Logga

HISTORIK ÖVER 
MANAGEMENT PROGRAMMET
 

Gösta Fernström 
Grundare

 

Historik över Management programmet


Programmet startades på initiativ av headhunter Michael Berglund och hotellägare
Claes Roos år 1995 och förlades till IFL vid Handelshögskolan, som drev programmet under namnet ”Retur” och ”Entré” under ca 10 år vid konferensanläggningen Kämpasten i Sigtuna.

Främsta syftet var att höja kompetensnivån i Besöksnäringen speciellt som många operatörer och ägare var långvägare d v s hade avancerat i branschen trots låg utbildningsnivå. Att bredda chefer för att delta i ledningsgrupper och styrelser främst inom följande 4 områden:

 

  • Att driva säker och lönsam verksamhet med tillväxt
  • Ledarskap och egen personlig utveckling
  • Rollen som strateg, att ta fram affärsplan och affärsstrategier
  • Öka kundorientering med upplevelseutveckling


IFL hade svårigheter att rekrytera deltagare så programmet togs över på initiativ av Göran Andersson, då ordförande för SHR Södra, numera Visita Södra, och drevs som managementprogram främst för södra regionen inom Visita. Programmet ägdes och drevs då av Service Academy Scandinavia AB med Gösta Fernström som ägare och programdirektör.

Med ny organisation inom managementprogrammet  samlades all kompetensutveckling centralt inom programmet. År 2019 genomfördes programmet för 25:e året och över 800 av Besöksnäringens högre chefer har hittills genomgått programmet sedan starten år 1995. Under åren har seminarierna genomförts på mer än 90 st av deltagarnas anläggningar för ett ökat erfarenhetsutbyte.

Från början var programmet 8 dagar långt i form av 4 seminarier men har med åren byggts ut och omfattar idag 4 seminarier á 2-3 dagar, d v s totalt 11 dagar. År 2016 togs programmet över av Fia Westerberg, som tidigare själv gått programmet. Efter 25 år var det dags att förnya och utveckla programmet varför 2019 kom att innebära ett moderniserat program med fokus på digitalisering,  att bli en bättre arbetsgivare samt ökat medarbetar engagemang.