Kopia av Service Academy Logga

ledarskap

En av dina viktigaste uppgifter som ledare är att driva en operativ verksamhet, affärsmässigt och effektivt. Det är en avgörande faktor om du ska lyckas som chef över tid.

Varje företag är unikt och varje situation kräver specialbehandling samtidigt som det är klokt att dra fördel av beprövade lösningar från andra företag. Vi har en gedigen erfarenhet tack vare många år av nära samarbete med långsiktiga kunder på många olika företag, och i olika branscher. Med påvisat resultat.

Låt oss berätta hur vi kan utveckla ert företag och skapa långsiktiga mätbara reslutat.
Tillsammans når vi dina mål!

Visste du att...
...bästa sättet att öka prestationen och resultaten i din verksamhet är att utbilda och utveckla medarbetare och chefer.

...vi skräddarsyr och anpassar varje utbildning utifrån just dina utmaningar, behov och mål.

Management program

Målsättningen med Managementprogrammet är att deltagarna blir mer professionella som företagare. För att kunna arbeta bredare i ledningsgrupper och styrelser samt skapa lönsamma företag med tillväxt. 

Läs mer om innehållet under fliken
Managementprogrammet

Ny som chef

Som ny chef är det avgörande att du uppfattas som kompetent och trovärdig. Ledarskap är ett hantverk som kräver både kunskap och praktisk förmåga.

Om utbildningen
I Ny som chef lär du dig motivera, inspirera och utveckla dina medarbetare på ett trovärdigt och professionellt sätt.

 • Du lär dig hur du håller effektiva kärnfulla möten samt uppföljning.
 • Du lär dig den svåra konsten att delegera.
 • Du får verktyg för hur du tar fram en serviceplan och hur du implementerar den i det dagliga arbetet.
 • Du lär dig olika Samtalsstrategier för att utveckla både medarbetarna och hela verksamheten genom konstruktiv feedback och uppföljning.

Att vara en bra ledare börjar med självinsikt. I denna utbildning får du även göra en DISC analys.

DISC-analysen 

 • Att få insikt om dig själv och att kunna identifiera ditt eget sätt att arbeta.
 • Tydligare se olika personers beteenden så att du blir medveten om deras individuella styrkor och svagheter.
 • Att skapa förståelse för varför det kan uppstå kommunikationsproblem mellan människor.
 • Att finna vägen för hur du ska kunna utveckla ditt beteende och dina relationer till andra.
 • Att visa hur man genom att blanda olika beteendetyper kan förbättra samarbete och laganda, förbättra kundkontakter och utveckla ledarskapet.

Framgångsrikt ledarskap

Att som ledare ha förmågan och kunskapen om att välja rätt strategi för rätt situation är avgörande för om du ska bli en framgångsrik ledare över tid.

Om utbildningen
En av dina viktigaste uppgifter som ledare är att driva en operativ verksamhet affärsmässigt och effektivt. Som ledare ska du också organisera, leda människor, sätta upp mål och tillse att gruppen arbetar effektivt. Genom ett gott ledarskap kan du motivera, engagera och inspirera medarbetare att prestera bättre och på så sätt nå de önskade resultaten. Att vara ledare är en svår konst där omgivningen ställer höga krav på dig och din förmåga.

Denna kurs hjälper dig att få ut maximalt av ditt ledarskap. För att arbeta som ledare gäller det att ha god självinsikt. Även i denna ledarskapsutbildning erbjuder vi dig att göra en DISC-analys.

DISC-analysen
 • Att få insikt om dig själv och att kunna identifiera ditt eget sätt att arbeta.
 • Tydligare se olika personers beteenden så att du blir medveten om deras individuella styrkor och svagheter.
 • Att skapa förståelse för varför det kan uppstå kommunikationsproblem mellan människor.
 • Att finna vägen för hur du ska kunna utveckla ditt beteende och dina relationer till andra.
 • Att visa hur man genom att blanda olika beteendetyper kan förbättra samarbete och laganda, förbättra kundkontakter och utveckla ledarskapet.

Chefens svåra samtal

Det absolut viktigaste samtal du har som ledare är det personliga mötet på tu man hand.
Att som ledare kunna styra både formella och informella samtal på ett tydligt och prestigelöst sätt är en mycket viktig egenskap. 

I denna utbildning lär du dig att värdera svåra samtalssituationer och finna rätt strategi för dessa.

Om utbildningen
 •  Samtalsstrukturer – struktur och framgångsfaktorer för olika typer av samtal
 • Framgångsrik kommunikation
 • Konsten att kommunicera på ett konstruktivt sätt
 • Hur jag får fram mitt budskap på ett trovärdigt och professionellt sätt
 •  Strategier för att bygga effektiva samtal 
 •  Konflikthantering och hur jag hanterar invändningar
 •  Hur du bemöter de olika reaktionerna hos medarbetarna 
 •  Praktiska samtalssituationer med  förutsättningar ur din egen verksamhet samt dina utmaningar, vi tränar med personlig återkoppling.

Leda i förändring

Det enda som är bestående i en verksamhet är att det sker förändringar. Förutsättningar ändras hela tiden och påverkar din verksamhet – förändringar är ett normaltillstånd!

För att vara framgångsrik som ledare vid förändringsarbete krävs det struktur, tydliga mål samt att medarbetarna betraktar dig som en tydlig och kompetent ledare som kan situationsanpassa sitt ledarskap.

Att leda i förändring är ett hantverk.

Om utbildningen
Hur lyckas du med framgångsrik förändring?
 • Skapa en vision om en bättre framtid
 • Förändringsprocessen
 • Förankra förändringen i företagskulturen
 • Förståelse för de mänskliga reaktioner vid förändringar
 • Skapa en upplevd nödvändighet
 • Hur du implementerar jag-förändringen i det dagliga arbetet
 • Sätt upp SMARTA mål 
 • Hur får jag alla med mig på förändringsresan 
 • Bilda en stark styrgrupp för att leda förändringen till en förbättring
 • Ge anställda ansvar och befogenheter att agera och avlägsna organisatoriska hinder
 • Satsa på kortsiktiga segrar genom feedback och uppföljning
 • Förankra vinsterna och fortsätt med förändringsarbetet
 • Träning med personlig återkoppling

Konflikthantering

Att hantera konflikter är en nödvändighet
Vid konstruktiv konflikthantering behöver du som ledare undersöka alla parters uppfattning av situationen och identifiera deras önskemål och behov.

Att personer av olika orsaker uppfattas som krävande och besvärliga är en normal del av chefsvardagen. Inte sällan leder det till konflikter som kan vara mycket påfrestande inte bara för personen i fråga utan också för berörda kollegor – och inte minst för dig som ansvarig chef eller ledare.

Konflikthantering är också att tänka efter före för att slippa ta hand om problemen efteråt.

Om utbildningen
 • Framgångsrik kommunikation
 • Hur jag medlar i konflikter 
 • Konstruktiv feedback
 • Hantera missnöje och invändningar
 • Delge negativa besked och beslut
 • Mänskliga reaktionsmönster vid konflikter
 • Träning med personlig återkoppling