Kopia av Service Academy Logga

VÅRA UTBILDNINGAR

En företags kultur är en starkt bidragande faktor till trivsel, medarbetarlojalitet och kundnöjdhet. Det är verksamhetens inre värden som styr det dagliga arbetet. Kulturen i ett företag är ofta en av verksamhetens främsta framgångsfaktorer. En stark kultur finns i väggarna utan att behöva uttalas och drivs ofta av en stark ledare.
 
Attityder och beteendeförändringar får inte bero på dagsform, utan ska istället bli väl inrutade vanor där medarbetarna handlar utifrån gemensamma värderingar. Först då kan ett företag ge kunden den förväntande upplevelsen varje gång.
Vår pedagogik - våra utvecklingskonsulter ställer alltid dig som individ  
och företag i fokus. Tillsammans skapar vi ett upplevelsebaserat lärande
som hjälper dig att reflektera djupare än du vanligtvis gör.

Under utbildningen jobbar du med självupplevda situationer från din egen verksamhet
och dina egna utmaningar för att direkt efter utbildningen kunna applicera
dessa strategier och verktyg i ditt företag för långsiktig och bestående effekt.

Hur viktigt är service?

Eftersom konkurrensen hårdnar och kunderna blir mer och mer kräsna med var de lägger sin tid och sina pengar,  produkterna är ofta väldigt lika och då är service och bemötandet  det avgörande konkurrensmedlet. 
Du får sällan en andra chans!

För att lyckas behöver du en tydlig företagskultur som är tydligt ut kommunicerad i verksamheten.

Service Academy utvecklar individer och organisationer och skapar en långsiktig effekt som förbättrar kundernas konkurrenskraft och resultat.

Skapa en vinnande företagskultur

För att skapa en tydlig företagskultur behöver du en tydlig och utkomuniserad farled där alla förstår vilka krav och förväntningar som finns på företaget.


Fördelar med en stark kultur 
  • Skapar säkerhet och trygghet hos medarbetarna
  • Medarbetare som får vara delaktiga tar också mer ansvar
  • Minskad sjukskrivning
  • Mindre kundklagomål = Fler ambassadörer
  • Medarbetarna kan känna sig stolta över sitt företag och är starka varumärkesbärare
  • Väsentligt bättre kundnöjdhet och därigenom ökad lönsamhet och nöjdare medarbetare.