Kopia av Service Academy Logga

interna program för företaget

Framtiden innebär ökad konkurrens på en allt tuffare marknad. Viktigt att satsa på sina chefer och medarbetare för att ge dem ökad kompetens att möta sina kunder och gäster. De stora koncernerna Scandic, Winn Hotelgroup, Elite Hotels, Parks and Resorts, Marstrands Havshotell och Destination Lappland har idag företagsinterna program för chefer såväl som för medarbetare och ökar därmed sin konkurrenskraft på marknaden. För att hänga med i konkurrensen måste övriga företag i Besöksnäringen satsa på sina medarbetare.

Att ha företagsintern verksamhet i form av olika utbildningar eller föredrag/seminarier vid kick off eller andra möten är ofta ett bra sätt för erfarenhetsutbyte och att lära känna varandra.
Många företag i Besöksnäringen har ju växt snabbt och borde i framtiden kunna ha en egen utbildning för både unga chefer och medarbetare som ni vill satsa på. Unga, välutbildade chefer kräver i framtiden att det skall finnas vidareutbildningsmöjligheter, se kompetensutvecklingstrappa nedan, om de gör ett bra jobb.

Därför har vi på Service Academy tagit fram ett koncept där vi kommer och hjälper dig att driva en egen utbildningsakademi. Vi har en gedigen erfarenhet av just det. Vi har bl a byggt upp Parks and Resorts, ICA Maxis, SJs och Skansens interna akademier.

Visste du att...
...bästa sättet att öka prestationen och resultaten i din verksamhet är att utbilda och utveckla medarbetare och chefer.

...vi skräddarsyr och anpassar varje utbildning utifrån just dina utmaningar, behov och mål.