Kopia av Service Academy Logga

PRESSRELEASE

MANAGEMENT PROGRAMMET FÖR BESÖKSNÄRINGEN ÄR TILLBAKA!

Under två års tid har besöksnäringen genomgått ett stålbad utifrån alla tänkbara perspektiv. I den återhämtningsfas som nu kommer under 2022 finns det inte färre utmaningar än i pandemin, de har bara bytts ut mot framförallt det största hindret; kompetensförsörjning.

Därför startar nu Fia Westerberg & Per Keller upp det populära managementprogrammet igen, i samarbete med VISITA!
Behovet av kompetenta medarbetare inom framförallt specialistområden som kök och reception, är väl kända redan innan pandemin. Dock har en ny större utmaning seglat upp för företag inom besöksnäringen, nämligen bristen på mellanchefer. Orsakerna är många, men framförallt har pandemin resulterat i att ledare på mellanchefsnivå till viss del lämnat branschen och nu gör karriärer inom andra branscher. 

"På Service Academy Scandinavia är vår vision är att vi ska utveckla och inspirera morgondagens & dagens ledare i besöksnäringen, till att leda & vinna! Vi är stolta och tacksamma att få göra detta i samarbete med Visita", säger Fia Westerberg, VD Service Academy Scandinavia AB

Programmet är uppbyggt i tre moduler, där varje modul pågår tre dagar i sträck på en anläggning i besöksnäringen. Mellan modulerna kommer deltagarna arbeta självständigt med uppgifter knutna till det examensarbete de valt samt uppgifter som stärker och testar av de praktiska verktyg deltagarna lärt sig under modulerna. Arbetet mellan modulerna är till viss del lärarlett och programansvariga finns alltid tillgängliga att stämma av progress och utmaningar som deltagarna kan stöta på. Programmet är designat för att passa mellanchefer inom större organisationer i besöksnäringen, likväl som ägare, VD:ar eller platschefer på mindre anläggningar.

" Vi vill sätta just den operativa chefen i centrum, ge dem verktyg, inspiration och handfasta strukturer för att de skall ha de absolut bästa förutsättningarna att just leda & vinna. Målet är givetvis att de stannar i vår bransch, utvecklar sig själva och framförallt sina verksamheter", säger Per Keller, Programansvarig för Managementprogrammet & ägare till Kellermind AB 

Under flera års tid har Service Academy Scandinavia, i samarbete med VISITA genomfört detta uppskattade program. En mängd av de högre chefer som innehar befattningar i besöksnäringen, har vid något tillfälle deltagit i managementprogrammet. År 2019 genomfördes programmet för 25:e året och över 800 av Besöksnäringens högre chefer har hittills genomgått programmet sedan starten år 1995. Under åren har seminarierna genomförts på mer än 90 st av deltagarnas anläggningar för ett ökat erfarenhetsutbyte. År 2016 togs programmet över av Fia Westerberg från Gösta Fernström.
2018 kom Per Keller in i programmet som programansvarig. Tillsammans med Fia Westerberg, uppdaterades programmet vilket kom att innebära ett moderniserat program med fokus på digitalisering, att bli en bättre arbetsgivare samt ökat medarbetarengagemang.
Programmet startar i Oktober 2022 och avslutas i Februari 2023. Under perioden kommer kursdeltagarna att besöka tre unika anläggningar från norr till söder inom besöksnäringen där modulerna hålls. Den avslutande modulen med examination sker i Stockholm där även deltagarnas chefer bjuds in för presentation av deltagarnas examensarbeten. - Då alla i branschen kommer att slåss om topptalangerna, är det helt avgörande att investera i kompetensutveckling. Idag är det en av de största konkurrenskrafterna när kandidater väljer arbetsgivare samt att det finns möjlighet att göra karriär.

"Att satsa på just kompetensutveckling gör er unika och framgångsrika som företagare, ger er bästa tänkbara ROI och framförallt så stannar medarbetarna hos er. Då ni blir en attraktiv arbetsgivare"! , säger Fia Westerberg, VD Service Academy Scandinavia AB 


 

press
kontakter

Fia Westerberg
VD Service Academy Scandinavia AB
072-006 72 05
fia.westerberg@winn.se

Per Keller
Programansvarig Managementprogrammet,
Ägare Kellermind AB
070-578 91 99

per@kellermind.se

Högupplösta bilder kan skickas efter begäran

Etiketter: pressrelase

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln